"Yasaların uygulaması, onların yapılmasından daha zordur." Jefferson

"Hukuk Adalete yönelik iradedir." Radbruch

“Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.” Pierre Calamanderi

Bir günlük adalet altmış yıllık ibadetten faziletlidir. Hz. Muhammed